OSTEOPOROSIS HEALTH BELIEF, KNOWLEDGE LEVEL AND RISK FACTORS IN INDIVIDUALS WHOSE BONE MINERAL DENSITY WAS REQUIRED

Gulpinar ASLAN, Dilek KILIC

Abstract


Aim: This descriptive-relational study aims to identify osteoporosıs health belief, knowledge level and risk factors in individuals whose bone mineral density was required.

Method: Target population of the study was 110 men and 126 women aged 35 and over, who applied to Atatürk University Aziziye - Yakutiye Research Hospital Nuclear Medicine Center Bone Densitometer Unit between January 2010 and October 2010. No sampling was performed, the whole target population was involved in the study. Data were collected through the Personal Information Form that included socio-demographic features, The Osteoporosis Health Belief Scale, the Osteoporosis Self-Efficacy Scale and the Osteoporosis Knowledge Test.

Results: The Osteoporosis Health Belief score of the participants was 139.99±14.79, Osteoporosis Knowledge score was 10.06±4.30, and Osteoporosis Self-Efficacy score was 742.00±213.44. Among Osteoporosis health beliefs, women’s Susceptibility, Seriousness, Barriers of Exercise, and Barriers of Calcium mean scores were found to be higher than those of men (p<0.001).  Men’s Osteoporosis Self-Efficacy scale and sub-dimensions mean scores were found to be higher in comparison to women (p<0.001). DEXA analysis results show that 57.1% of the women and 27.3% of the men were diagnosed with osteoporosis. 

Conclusion:  According to the Logistic regression analysis that aimed to identify the risk factors having roles in Osteoporosis diagnosis, the affecting risk factors were gender, age, and medicine use. As for women, logistic regression analysis showed that the risk factors were education level – being illiterate, medicine use, osteoporosis story in family, and 4 or more deliveries.

Keywords


Osteoporosis Health Beliefs, Osteoporosis Knowledge Test, Osteoporosis Self-Efficacy, Osteoporosis Risk Factors.

Full Text:

PDF

References


Warriner AH, Saag KG. Osteoporosis Diagnosis and Medical Treatment. Orthopedic Clinics of North America. 2013; 44(2): 125-35.

Onat ŞŞ, Delialioğlu SÜ, Özel S. Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi. Turkish Journal of Osteoporosis/Turk Osteoporoz Dergisi. 2013; 19(3): 74-80.

Pınar G, Pınar T, Dogan N, Karahan A, Algıer L, Abbasoğlu A, Kuşcu, E. Kırk Beş Yaş ve Üstü Kadınlarda Osteoporoz Risk faktörleri. Dicle Tıp Dergisi.2009; 36(4): 258- 266.

Adler RA. Osteoporosis in Men: What has Changed? Curr Osteoporos Rep. 2011; 9(3): 1-5. Walsh JS, Eastell R. Osteoporosis in Men. Nat Rev Endocrinol. 2013; 9(6): 37-45.

Özdemir O, Yasrebi S, Kutsal Y. Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi. Turk J Osteoporos. 2015; 21(10): 5-8.

Pritchard L, Lewis SJ, Griffin J, Pearce G, Wilson S. PTU-155 Investigation of the Relationship Between Age, Gender, Body Mass İndex (BMI) and Bone Mineral Density (BMD) as Assessed by Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) of the Spine and Left femur İn newly Diagnosed Patients with Coeliac Disease (CD). Gut. 2015; 64(A), 131.

Umay E, Tamkan U, Gündoğdu İ, Umay S, Çakcı A. Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi. Türk Osteoporoz Dergisi. 2011; 17: 44-50.

Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, Cooper C, Rizzoli R, Reginster JY. European Guidance for the Diagnosis and Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women. Osteoporos Int. 2013; 24: 23–57.

Tüzün S., Eskiyurt N., Akarirmak U, Saridogan M, Senocak M, Johansson H, Kanis J. Incidence of Hip Fracture and Prevalence of Osteoporosis in Turkey: The Fracturk Study. Osteoporos Int. 2012; 23: 949-55.

Svedbom A, Herndlund E, Ivergard M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, McCloskey E, Jönsson B, Kanis J. Osteoporosis in the European Union: a Compendium of Country Specific

Reports. Arch Osteoporos. 2013; 8-137.

Cosman F, De Beur SJ, LeBoff EM, Lewiecki B, Randall S, Lindsay R. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporos Int.2014: doı: 10.1007/s00198-014 2794-2.

Wright NC, Looker AC, Saag KH, Curtis JR, Delzell ES, Randall S, Hughes B. The Recent Prevalence of Osteoporosis and Low Bone Mass in the United States Based on Bone Mineral Density at the Femoral Neck or Lumbar Spine. Journal of Bone and Mineral Research. 2014; 29(10): 2520-2526.

Öztürk A, Sendir M. Evaluation of Knowledge of Osteoporosis and Self-efficacy Perceptionof Female Orthopaedic Patients in Turkey. J Nurs Healthcare Chronic Illnes. 2011; 3: 319- 328.

Altın E, Karadeniz B, Türkyön F, Baldan F, Akkaya N, Atalay N, Şahin F. Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması. Türk Osteoporoz Dergisi. 2014; 20: 98-103.

Kılıç D, Erci B. Premenopozal Dönemdeki Kadınlara Verilen Eğitimin Osteoporoza İlişkin Sağlık İnançları ve Bilgi Düzeylerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.2007; 10(3): 34-44.

Seçginli S. Kadınlarda Osteoporoza İlişkin bilgi, İnanç ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10: 77-88.

Kılıç D, Karabulut N. Hemşire Öğrencilerin Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve Koruyucu Davranışları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2004; 1-8.

Çıtıl R, Özdemir M, Poyrazoğlu S, Balcı E, Aykut M, Öztürk Y. Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları. Osteoporoz Dünyasından. 2007; 13: 60-66.

Abay H, Kaplan S, Pınar G, Akalın A. Çağın Pandemisi: Osteoporoz ve Güncel Yaklaşımlar. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi. 2014; 2(2).

Kutlu R, Çivi S, Pamuk G. Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Sıklığı ve FRAXTM Skalası Kullanılarak 10 Yıllık Kırık Riskinin Hesaplanması. Türk Fizik Tıp Rehabilatasyon Dergisi. 2012; 58: 126-35.

Kim K, Horan ML, Gendler P. Osteoporosis Knowledge Tests, Osteoporosis Health Belief Scale, and Osteoporosis Self-efficacy scale. Allendale: MI: Grand Valley State University.1991.

Kılıç D, Erci B. Osteoporoz Sağlık İnanç Ölçeği, Osteoporoz Öz-etkililik/yeterlik Ölçeği ve Osteoporoz Bilgi Testinin Geçerlilik ve Güvenirliği. Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüğksek Okulu Dergisi. 2004; 7(2): 89-102.

Holroyd C, Cooper C, Dennison E. Epidemiology of Osteoporosis. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2008; 22(5): 671-685.

Kimberley L, Gammage D, Jennifer MA, Diane E, Mack D, Panagiota D. Gender Differences in Osteoporosis Health Beliefs and Knowledge and Their Relation to Vigorous Pysical Activity in University Students. Journal of Amerıcan College Health. 2012; 60-1.

Doheny MO, Sedlak CA, Estok PJ, Zeller R. Osteoporosis Knowledge, Health Beliefs, and DXA T-scores in Men and Women 50 Years of Age and Older. Orthopedic Nursing 2007; 26: 243–250.

Semenoğlu N. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya. Ankara, Gazi Kitabevi. 2001; 221-242.

Edmods E, Turner LW, Usdan SL. Osteoporosis Knowledge, Beliefs, and Calcium İntake of College Students: Utilization of the Health Belief Model. Open Journal of Preventive Medicine. 2012; 2(1): 27-34.

Koç A, Aypak C, Yıkılkan H, Akbıyık D, Görpelioğlu S. On Sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri. Turk J Osteoporos. 2016; 22: 11-6.

Aksu A, Zinnuroğlu M, Karaoğlan B. Osteoporoz, Eğitim Durumu ve Farkındalık Düzeyi Araştırma Sonuçları. Osteoporoz Dünyasından. 2005; 11(1): 36-40.

Özdemir F, Demirbağ D, Süt N, Koçan D, Demir Ş, Uzunali M. Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Minarel Yoğunluğu ile İlişkisi. Osteoporoz Dünyasından. 2009; 15: 75- 80.

Robitaille J, Yoon PW, Moore CA, Liu T, Irizarry DM., Looker AC, Khoury MJ. Prevalence, Family History, and Prevention of Reported Osteoporosis in U.S. Women. Am J Prev Med.2008; 35: 130-134.

Demir B, Haberal A, Geyik P, Baskan B, Ozturkoglu E, Karacay, Deveci S.Identification of The Risk Factors for Osteoporosis Among Postmenopausal Women. Maturitas. 2008; 60: 253 256.

Gemalmaz A, Dişcigil G, Soylemez A. Kentsel Bolgede Osteoporoz Taraması: Sıklık ve İlişkili Faktörler. Türkiye Klinikleri J Med Sci.2007; 27: 695-700.

Naharcı M, Doruk H, Bozoğlu E, Onar T, Işık A, Karadurmuş N, Aydoğan Ü, Sağlam K. Analysis of Risk Factors in Older Men with Osteoporosis. Gulhane Med J. 2010; 52(3): 167-171.

Gur A, Nas K, Cevik R, Sarac AJ, Ataoglu S, Karakoc M. Influence of Number of Pregnancies on Bone Mineral Density in Postmenopausal Women of Different Age Groups. J Bone Miner Metab. 2003; 21: 234-41.

Odabaşı E, Turan M, Bilgic S, Kutlu M. Osteoporotik Kırıkların Doğum Sayısı ve Fertil Dönem Süresi ile iİişkisi. TAF Prev Med Bull. 2009; 8: 1-4.

Karahan A, Başaran A, Ordahan B, Yıldırım P, Küçüksaraç S, Oktar S, Soran N, Türkoğlu G, Tekin L, Karpuz S. Osteoporoz Hastalarında Çoklu İlaç Kullanımı. Türk Osteoporoz Dergisi. 2015; 21: 5-9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Belitung Nursing Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Belitung Nursing Journal is indexed in:
 
Belitung Nursing Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. ISSN: 2477-4073